Karp

Sierpień 2007 - karp 8,5 kg

Jesiotr

Kwiecień 2010 - jesiotr 1,5 kg